לקבלת עדכונים שוטפים בדואר אלקטרוני:
ראשי > תנאי שימוש
המידע אשר כלול באתר זה מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). פרודיוסיטי לא תשא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר. לא תשא פרודיוסיטי באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במידע המוצג באתר. פרודיוסיטי לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר. לעניין סעיף זה, פרודיוסיטי משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.
ראשי | אודות | מוצרים | פרוסקול | לקוחות | צור קשר | דרושים | תנאי שימוש כל הזכויות על האתר, תכניו והתוכנות המוצעות בו שמורות לפרודיוסיטי בע"מ
info@produsity.co.il  שיחת חינם: 1-800-300-988